849.000.000 VNĐ

Transit Tiêu chuẩn- Gói trang bị thêm

849.000.000 VNĐ

889.000.000 VNĐ

Transit Cao cấp

889.000.000 VNĐ

842.000.000 VNĐ

Transit Tiêu chuẩn

842.000.000 VNĐ

 

© 2019 Ford Quy Nhơn.